Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

                                                                                                                                                       Nowogrodziec,  dnia  20 kwietnia 2018 r.

WK.6220.67.2018.OS

 

Zawiadomienie o wydaniu

decyzji środowiskowej

 

 

 Burmistrz Nowogrodźca działając na podstawie art. 38   ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r.  poz.1405 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamia, że dnia 20 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. WK.6220.67.2018.OS) dla przedsięwzięcia  polegającego na:

„Uruchomieniu zakładu produkcji granulatów gumowych na nieruchomości obejmującej działkę nr 717/17 w miejscowości Zebrzydowa”.

 

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3 parter. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez:

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu;   

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu;

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, można zapoznać się pod wyżej wskazanym adresem.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiegow Nowogrodźcu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 oraz w sołectwie Zebrzydowa.

                                                                                                                                                              Z up. Burmistrza Nowogrodźca

                                                                                                                                                                   Stanisław Żółtański

                                                                                                                                                               Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-04-2018
  przez: Bożena Mrozik
 • opublikowano:
  23-04-2018 09:24
  przez: Bożena Mrozik
 • zmodyfikowano:
  23-04-2018 09:26
  przez: Bożena Mrozik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 193
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×