Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pytania i wyjaśnienia w postępowaniu pn: Budowa boiska sportowego w Milikowie.

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa boiska sportowego w Milikowie” numer referencyjny: ZP.271.9.2018.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie: proszę o informację co mają Państwo na myśli prosząc w przetargu o zapewnieniu dozoru.

Odpowiedź: Pisząc o zapewnieniu dozoru Zamawiający prosi o zabezpieczenie dozoru nad pracownikami, aby zapewnić ich bezpieczeństwo, aby wykonywali oni pracę zgodnie z dokumentacją projektową, a także zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-04-2018
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  26-04-2018 12:05
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 266
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×