Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Budowa boiska sportowego w Milikowie

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Budowa boiska sportowego w Milikowie.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 390 000,00 zł
 2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

OGRODY Jagielski Maciej Jagielski 59-700 Bolesławiec

Bolesławice 239 B

525 000,00 zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

2

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4 41-923 Bytom

1 294 238,00 zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

3

IWOBUD Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

     693 000,00 zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  07-05-2018
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  07-05-2018 11:25
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 288
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×