Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 15.05.2018r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2017r., poz.1875 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018, poz.121) oraz Uchwały Nr LI/351/18 Rady Miejskiej   w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2018r.       

1 Część działki  gruntu  nr 645/2 , o pow. 30 m²  zabudowana pawilonem handlowym   położona  w obrębie Zebrzydowa.  

2.Nieruchomość bez obciążeń

3.Księga wieczysta nr JG1B/00015100/9

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

5.Działka zostanie wydzierżawiona w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela pawilonu handlowego, według obowiązujących w tym zakresie przepisów.

6. Działka  zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat na  cele inne niż rolne. 

7. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija  05.06.2018r

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich