Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 26.06.2018r.

                                                                   Burmistrz Nowogrodźca                                                                                      zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz.121 ze zm.)

  1. Lokal mieszkalny nr 9/2 o pow. użytkowej 89,50 m², w budynku mieszkalnym wielolokalowym  przy ul. Szpitalnej 9-9a, położony  na działce  zabudowanej  nr 418/1  o pow. 0,0509 ha,  w Nowogrodźcu obręb 4.
  2. Nieruchomość bez obciążeń .
  3. Księga wieczysta JG1B/00038531/6.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 04 PU,M – teren produkcyjno- usługowy i mieszkaniowy.
  5. Forma zbycia – lokal mieszkalny, wraz z 194/1000 udziałem w gruncie w działce zabudowanej nr 418/1 w obrębie 4 Nowogrodźca,  zostanie sprzedany w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
  6. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  90.390,00 zł :                                                                                    - wartość lokalu      85.880,00 zł   - wartość  194/1000 udziału w gruncie  4.510,00 zł.
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  8. Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, to jest do dnia 07.08.2018r.  
  10. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 17.07.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich