Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633 w Milikowie i działka nr 129 i 117 obr. 4 Nowogrodziec.

      Nowogrodziec, 27.06.2018r.                                                       

ZP.271.10 .2018

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633 w Milikowie i działka nr 129 i 117 obr. 4 Nowogrodziec.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:400 000,00 zł brutto
 2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport

Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

479 899,88

Miesięcy

60

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony              w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone               w SIWZ

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

 

Robert  Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2018
  przez: Piotr Tokar
 • opublikowano:
  27-06-2018 15:44
  przez: Piotr Tokar
 • zmodyfikowano:
  27-06-2018 15:45
  przez: Piotr Tokar
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 172
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×