Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza - pytania i wyjaśnienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie działki nr 449/4” numer referencyjny: ZP.271.13.2018.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ze względu na długi czas oczekiwania na materiał ( studnie betonowe – 6tygodni) oraz na duży zakres zadania prosimy o zmianę terminu realizacji zadania na:

„ Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 90 dni od podpisania umowy”.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający zmienia termin wykonania na 60 dni od podpisania umowy.

W powyższym zakresie zmianie ulega pkt. 6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pkt. II.8) ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-07-2018
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  19-07-2018 14:04
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 178
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×