Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza - pytania i wyjaśnienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Strona archiwalna

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie działki nr 449/4” numer referencyjny: ZP.271.13.2018.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ze względu na długi czas oczekiwania na materiał ( studnie betonowe – 6tygodni) oraz na duży zakres zadania prosimy o zmianę terminu realizacji zadania na:

„ Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 90 dni od podpisania umowy”.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający zmienia termin wykonania na 60 dni od podpisania umowy.

W powyższym zakresie zmianie ulega pkt. 6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pkt. II.8) ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (360,13KB)