Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn; „Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie działki nr 449/4”

ZP.271.13.2018

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie działki nr 449/4.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:  265 000,00 zł
 2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

OGRODY JAGIELSKI  Maciej Jagielski

Bolesławice 239 B

59-700 Bolesławiec

295 200,00zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony    w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone     w SIWZ

2

ALE Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Pisarzowice 240 D

59-800 Lubań

357 268,49 zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony   w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2018
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  25-07-2018 10:40
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 181
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×