Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn; „Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie działki nr 449/4”

Strona archiwalna

 

ZP.271.13.2018

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie działki nr 449/4.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:  265 000,00 zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

OGRODY JAGIELSKI  Maciej Jagielski

Bolesławice 239 B

59-700 Bolesławiec

295 200,00zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony    w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone     w SIWZ

2

ALE Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Pisarzowice 240 D

59-800 Lubań

357 268,49 zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony   w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich