Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do użyczenia z dnia 31.07.2018r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

1.Nieruchomości przy budynku Kolejowa 25 w Nowogrodźcu obręb 4, wpisane w księdze

wieczystej nr JG1B/00014733/8.:

  1. zabudowana budynkiem użytkowym i gospodarczo garażowym  działka nr 193/2   o pow. 0,0334 ha, o łącznej wart.  84.369,30 zł,
  2. zabudowana  budynkiem garażowym  działka nr 193/4 o pow. 0,0085 ha o łącznej wartości 35.690,75 zł,
  3. zabudowaną garażem dz. nr 193/5 o pow. 0,0033ha o łącznej wartości 15.245,35 zł,
  4. zabudowana garażem dz. nr 193/6 o pow. 0,0035 ha o łącznej wartości 16.083,25 zł,
  5. niezabudowana dz. nr 193/10 o pow. 0.0041 ha  o wartości 1.186,95 zł.

2. Działki zostaną przekazane w formie aneksu do Umowy Użyczenia WII.Gn.72243-1/11 z dnia 01.01.2011r., dla Hydro-Tech Sp. z o.o. ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec jako mienie do administrowania.

3. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija  21.08.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich