Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert na realizację zamówienia publicznego pn:"Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną"

Strona archiwalna

 

                                                                                                 

ZP.271.14.2018

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 895 000,00zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Konsorcjum firm:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki Zaręba, ul. Wyszyńskiego 1/3 59-800 Lubań

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EVERBEST Jarosław Buryło Zaręba ul. Zielona 4 59-800 Lubań

1 100 000,00zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone     w SIWZ

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich