Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz dz. 104

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej

położonej w Nowogrodźcu obręb 3,  działka nr 104 o pow. 0,7369 ha

 

  1. Księga Wieczysta  nr  JG1B/00014726/6
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 25 KS,U-teren projektowanych obiektów obsługi komunikacji i funkcji pokrewnych. Na działce lokalizuje się stację paliw z ewentualnymi obiektami towarzyszącymi (warsztaty, myjnia, punkty obsługi)
  3. Działka niezabudowana na obrzeżach Nowogrodźca w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Lubań-Bolesławiec w odległości 10 km od drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Wrocław.Teren płaski o kształcie trójkąta. Powiązanie z otoczeniem bezkonfliktowe, dostęp komunikacyjny dogodny, dostępna sieć elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Przez działkę przebiega podziemna sieć gazowa średniego ciśnienia.
  4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 510.000,00 zł (bez Vat)

    Uwaga ! do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

       5.Przetarg odbędzie się w dniu  12.10. 2018r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

  1. Wadium w wysokości 51.000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu na konto: 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim  wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 08.10.2018r.
  2. Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.
  3. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z podatkiem Vat,  płatna jednorazowo przed  zawarciem umowy  notarialnej.
  4. Nabywca ponosi koszty sporządzenia  umowy notarialnej.
  5. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 i 8  lub tel. pod numerem 75 7380676 lub 75 738 06 97.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich