Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz. 984/2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

niezabudowanej  nr 984/2 o pow. 0,3197 ha,  położonej w obrębie Gierałtów

 

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00015094/3.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze   oznaczonym symbolem 05 MN,U – teren  zabudowy   mieszkaniowej i usługowej.  
 3. Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trapezu, położona we  wschodniej części Gierałtowa, teren płaski. Grunt leży przy drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną i wodną. We wschodniej części działki, tuż przy granicy znajduje się skarpa porośnięta samosiejkami drzew. W sąsiedztwie  zabudowa  mieszkaniowa i zagrodowa  niskiej intensywności,  od strony południowej użytki rolne.                                                                                                                   
 4. Nieruchomość bez obciążeń
 5. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  100.000,00 zł ( bez Vat).
 6. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2018. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).
 8. Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić na konto: 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie do dnia 11.09.2018r.
 9. Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia   Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1490).
 10. Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 11. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z podatkiem  Vat płatna  jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 12. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Okazanie punktów granicznych    nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej.
 13. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

 W dniu 12.07.2018r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 14-08-2018
  do 17-09-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  14-08-2018
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  14-08-2018 12:43
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  14-08-2018 12:44
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 564
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl