Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.08.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 121ze zm. ) oraz Uchwały Nr LV/375/18 Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 30 lipca 2018r.

  1. Gierałtów  -  działka  nr  739/4  o pow. 0,5380 ha.

Działka o kształcie nieregularnym, o prostych liniach granic położona  w pośredniej strefie wsi Gierałtów, przy drodze biegnącej przez wieś, na terenie częściowo uzbrojonym w media, miejscami zarośnięty samosiewką. Dojazd i dostęp do działki bezpośredni z drogi o nawierzchni utwardzonej. Teren płaski z nieznacznym spadkiem północno-zachodnim. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne, grunty budowlane, rolne i przepływająca rzeka Czerna Wielka.

  1. Nieruchomość bez obciążeń
  2. Księga Wieczysta  JG1B/00015094/3.
  3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   oznaczonym  symbolem  15 Mwr -  teren istniejącego rozproszonego zainwestowania wiejskiego. 
  4. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego  nieograniczonego.
  5. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  181.040,00 zł. (brutto)
  6. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena (brutto) nieruchomości uzyskana w przetargu, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  7. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia  umowy notarialnej.
  8. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija  06.09.2018r.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  27.09.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich