Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ograniczeń  w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych    w miejscach publicznych  na terenie  Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Konsultacje zakończono w dniu 13 sierpnia 2018 r.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej - w wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji -  konsultacje uznaje się za ważne.

 

Burmistrz Nowogrodźca
   Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2018
  przez: Joanna Liczner
 • opublikowano:
  29-08-2018 08:19
  przez: Joanna Liczner
 • zmodyfikowano:
  29-08-2018 08:21
  przez: Joanna Liczner
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 363
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×