Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Nowogrodźca o drugim dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji polegającego na zmianie systemu ogrzewania

Nowogrodziec, dnia 12 września 2018 r.

WK.041.1.2017

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie § 5 ust. 5 uchwały Nr XLIII/288/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Burmistrz Nowogrodźca ogłasza drugi dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającego na zmianie systemu ogrzewania.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani wymianą przestarzałych źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne mogą składać wnioski o udział w programie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. nr 3 na parterze w terminie do 21 września 2018 r. Wzór wniosku określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia bądź w siedzibie urzędu, w pokoju nr 3.

Lista rezerwowa zostanie utworzona według kolejności złożonych wniosków, a ilość wniosków, która zostanie przyjęta do realizacji Programu  będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych zaplanowanych na ten cel.

Informuje również, że wnioski o udział w przedmiotowym Programie złożone po terminie pierwszego naboru dodatkowego zostały przyjęte do realizacji.

                                                                                                                                     
                                                                                                                                       Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                       Robert Marek Relich 

PDFdeklaracja uczestnictwa.pdf

PDFnabór dodatkowy II.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2018
  przez: Agnieszka Turek
 • opublikowano:
  13-09-2018 11:18
  przez: Agnieszka Turek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 493
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×