Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzule - RODOklauzule [RODO] 2022

ODTKLAUZULA INFORMACYJNA wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom ukrainy.odt (10,95KB)
 

DOCXklauzula informacyjna CEIDG.docx (25,31KB)
DOCXklauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.docx (24,05KB)
DOCXklauzula informacyjna dostęp do informacji publicznej.docx (24,80KB)
DOCXklauzula informacyjna ewidencja zabytków.docx (24,75KB)
DOCXklauzula informacyjna imprezy artystyczne.docx (24,49KB)
DOCXklauzula informacyjna imprezy masowe.docx (24,34KB)
DOCXklauzula informacyjna kodeks rodzinny.docx (23,69KB)
DOCXklauzula informacyjna ławnicy.docx (25,04KB)
DOCXklauzula informacyjna petycja.docx (24,53KB)
DOCXklauzula informacyjna planowanie przestrzenne.docx (25,59KB)
DOCXklauzula informacyjna powszechny obowiązek obrony.docx (23,82KB)
DOCXklauzula informacyjna przekazanie sprawy.docx (24,66KB)
DOCXklauzula informacyjna przyjęcia interesantów.docx (23,63KB)
DOCXklauzula informacyjna rejestr wyborców.docx (23,58KB)

DOCXKlauzula informacyjna dla uczestników obrad Sesji Rady Miejskiej i uczestników obrad Komisji - informacja o rejestracji i publikacji wizji i dźwięku.docx (28,07KB)

DOCXklauzula informacyjna skargi.docx (24,57KB)
DOCXklauzula informacyjna sprawy wojskowe.docx (24,69KB)
DOCXklauzula informacyjna sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.docx (25,13KB)
DOCXklauzula informacyjna transport i przewóz osób.docx (24,88KB)
DOCXklauzula informacyjna uzależnienia.docx (24,94KB)
DOCXklauzula informacyjna zajęcia pasa ruchu.docx (25,36KB)
DOCXklauzula informacyjna zgromadzenia.docx (24,46KB)
DOCXklauzula informacyjna- Ewidencja ludności.docx (25,87KB)

PDFKlauzula informacyjna .przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).pdf (412,29KB)
PDFKlauzula informacyjna w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).pdf (427,02KB)
 


DOCXklauzula informacyjna egzekucja,windykacja.docx (24,30KB)
DOCXklauzula informacyjna nadpłata podatku.docx (25,04KB)
DOCXklauzula informacyjna odroczenie płatności.docx (24,41KB)

DOCXklauzula informacyjna podatek leśny.docx (24,56KB)
DOCXklauzula informacyjna podatek nieruchomości.docx (24,81KB)
DOCXklauzula informacyjna podatek rolny.docx (24,81KB)
DOCXklauzula informacyjna podatek śr. transportowe.docx (24,65KB)
DOCXklauzula informacyjna podatki.docx (24,68KB)
DOCXklauzula informacyjna pomoc publiczna rolnictwo.docx (24,60KB)
DOCXklauzula informacyjna postępowanie podatkowe.docx (24,66KB)

DOCXklauzula informacyjna rozksięgowanie wpłaty.docx (24,41KB)
DOCXklauzula informacyjna umarzanie lub rozkładanie na raty.docx (24,24KB)

DOCXklauzula informacyjna wydawanie zaświadczeń.docx (24,32KB)
DOCXklauzula informacyjna zgoda na wykreślenie hipoteki.docx (24,18KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.akcyza.pdf (418,39KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.oplata.gospodarka.odpadami.pdf (506,17KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.przekazanie.sprawy.pdf (506,92KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.umowy o dzieło.zlecenia.pdf (523,14KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.wymiar łączny zobowiązania.pdf (512,67KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.opłata dodatkowa w strefie parkowania.pdf (416,34KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.ewidencja zabytkow.pdf (506,22KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.mpzp.pdf (506,57KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.zajecie pasa ruchu.pdf (500,63KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.– MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY.pdf (505,33KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.ART. 65 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.pdf (510,52KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.DLA SPRAW O NADANIE LUB STWIERDZENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI.pdf (503,12KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.GOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY.pdf (510,64KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.odp. na wniosek.pdf (413,30KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW.pdf (503,71KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE PODZIAŁU i SCALANIA NIERUCHOMOŚCI.pdf (504,14KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.pdf (510,30KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PODNAJMU ORAZ WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU.pdf (509,16KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH UMARZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY.pdf (509,92KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWACH Z ZAKRESU SPRZEDAŻY MIESZKAŃ Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY.pdf (507,00KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.pdf (509,38KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH.pdf (509,58KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.WNIESIENIE OPŁATY JEDNORAZOWEJ I UDZIELENIE BONIFIKATY.pdf (419,58KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.pdf (509,44KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.ZAKRESU GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY.pdf (508,44KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.zaświadczenia.pdf (413,35KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.pdf (415,63KB)

PDFProcedura realizacji praw osob, ktorych dane dotycza.pdf (319,30KB)

PDFklauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy.pdf (636,54KB)