Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzule - RODOklauzule [RODO] 2022

ODTKLAUZULA INFORMACYJNA wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom ukrainy.odt
 

DOCXklauzula informacyjna CEIDG.docx
DOCXklauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.docx
DOCXklauzula informacyjna dostęp do informacji publicznej.docx
DOCXklauzula informacyjna ewidencja zabytków.docx
DOCXklauzula informacyjna imprezy artystyczne.docx
DOCXklauzula informacyjna imprezy masowe.docx
DOCXklauzula informacyjna kodeks rodzinny.docx
DOCXklauzula informacyjna ławnicy.docx
DOCXklauzula informacyjna petycja.docx
DOCXklauzula informacyjna planowanie przestrzenne.docx
DOCXklauzula informacyjna powszechny obowiązek obrony.docx
DOCXklauzula informacyjna przekazanie sprawy.docx
DOCXklauzula informacyjna przyjęcia interesantów.docx
DOCXklauzula informacyjna rejestr wyborców.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla uczestników obrad Sesji Rady Miejskiej i uczestników obrad Komisji - informacja o rejestracji i publikacji wizji i dźwięku.docx

DOCXklauzula informacyjna skargi.docx
DOCXklauzula informacyjna sprawy wojskowe.docx
DOCXklauzula informacyjna sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.docx
DOCXklauzula informacyjna transport i przewóz osób.docx
DOCXklauzula informacyjna uzależnienia.docx
DOCXklauzula informacyjna zajęcia pasa ruchu.docx
DOCXklauzula informacyjna zgromadzenia.docx
DOCXklauzula informacyjna- Ewidencja ludności.docx

PDFKlauzula informacyjna .przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).pdf
PDFKlauzula informacyjna w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).pdf
 


DOCXklauzula informacyjna egzekucja,windykacja.docx
DOCXklauzula informacyjna nadpłata podatku.docx
DOCXklauzula informacyjna odroczenie płatności.docx

DOCXklauzula informacyjna podatek leśny.docx
DOCXklauzula informacyjna podatek nieruchomości.docx
DOCXklauzula informacyjna podatek rolny.docx
DOCXklauzula informacyjna podatek śr. transportowe.docx
DOCXklauzula informacyjna podatki.docx
DOCXklauzula informacyjna pomoc publiczna rolnictwo.docx
DOCXklauzula informacyjna postępowanie podatkowe.docx

DOCXklauzula informacyjna rozksięgowanie wpłaty.docx
DOCXklauzula informacyjna umarzanie lub rozkładanie na raty.docx

DOCXklauzula informacyjna wydawanie zaświadczeń.docx
DOCXklauzula informacyjna zgoda na wykreślenie hipoteki.docx

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.akcyza.pdf

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.oplata.gospodarka.odpadami.pdf

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.przekazanie.sprawy.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.umowy o dzieło.zlecenia.pdf

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.wymiar łączny zobowiązania.pdf

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.opłata dodatkowa w strefie parkowania.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.ewidencja zabytkow.pdf

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.mpzp.pdf

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.zajecie pasa ruchu.pdf

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.– MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.ART. 65 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.DLA SPRAW O NADANIE LUB STWIERDZENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.GOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.odp. na wniosek.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE PODZIAŁU i SCALANIA NIERUCHOMOŚCI.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PODNAJMU ORAZ WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH UMARZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWACH Z ZAKRESU SPRZEDAŻY MIESZKAŃ Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.WNIESIENIE OPŁATY JEDNORAZOWEJ I UDZIELENIE BONIFIKATY.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.ZAKRESU GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.zaświadczenia.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.pdf

PDFProcedura realizacji praw osob, ktorych dane dotycza.pdf

PDFklauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy.pdf