Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedazy z dnia 02.10.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

   Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)

 

Nowogrodziec obr. 3 ul. Rynek 1-5,  lokal mieszkalny nr 3/1, o pow. użytkowej 53,80 m², działka nr 251/47 o pow. 0,0765 ha,  zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym.

Nieruchomość bez obciążeń.

Księga wieczysta JG1B/00024101/2

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  symbolem  02 U/M – Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-  mieszkaniowej w obrębie  murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.

Forma zbycia – lokal mieszkalny nr 1 w klatce nr 3 budynku przy ul. Rynek 1-5  zostanie  sprzedany  z prawem pierwszeństwa w formie bezprzetargowej, na rzecz  najemcy lokalu   wraz ze  sprzedażą   odpowiedniego udziału w gruncie.

Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  114.700,00 zł z tego :

- wartość lokalu mieszkalnego  114.060,00 zł

- wartość  258/10000 udziału w gruncie 640,00 zł.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena lokalu i gruntu z zastosowaniem 90% bonifikaty płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nabywca ponosi  koszty  sporządzenia umowy notarialnej.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,  winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia  niniejszego  wykazu, to jest  do dnia 13.11.2018r.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  23.10.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich