Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XL z dnia 30 sierpnia 2013 r.


 

1.

Uchwała Nr XL/281/13 Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawiezmiany uchwały nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec

PDFUchwała nr XL_281_13.pdf (63,29KB) 

2.

Uchwała Nr XL/282/13 Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości

PDFUchwała nr XL_282_13.pdf (68,27KB) 

3.

Uchwała Nr XL/283/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec 

PDFUchwała nr XL_283_13.pdf (69,95KB) 

4.

Uchwała nr XL/284/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XL_284_13.pdf (74,98KB)

PDFtekst studium.pdf (580,90KB)

uchylona uchwałą nr XLV/331/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

5.

Uchwała Nr XL/285/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Przemyślany (Ukraina) a Gminą Nowogrodziec (Rzeczpospolita Polska) 

PDFUchwała nr XL_285_13.pdf (67,95KB) 

6.

Uchwała Nr XL/286/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała nr XL_286_13.pdf (53,37KB)

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (272,79KB)

PDFzał. nr 2 - opis II.pdf (98,21KB)

PDFzał. nr 3 II.pdf (155,11KB)

7.

Uchwała Nr XL/287/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2013 r.

PDFUchwała nr XL_287_13.pdf (97,09KB)

PDFTabela nr 1.pdf (107,71KB)

PDFTabela nr 2.pdf (114,71KB)

PDFTabela nr 2 a.pdf (120,96KB)

8.

Uchwała Nr XL/288/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla niezupełnego in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Nowogrodźcu” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

PDFUchwała nr XL_288_13.pdf (52,31KB) 

9.

Uchwała Nr XL/289/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania nagród oraz stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów z terenu Gminy Nowogrodziec kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

PDFUchwała nr XL_289_13.pdf (231,39KB)

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (3,14MB)
 

10.

Uchwała Nr XL/290/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec

PDFUchwała nr XL_290_13.pdf (126,36KB) 

utraciła moc uchwałą nr XLV/323/13 z dnia 30.12.2013

11.

Uchwała Nr XL/291/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała nr XL_291_13.pdf (189,85KB) 

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (2,09MB)
 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2013-09-03