Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 02.10.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r, poz.994 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2018r., poz. 121  ze zm. ) 

                                                                             

Nowogrodziec obręb 3 ul. 1 Maja 15,  lokal mieszkalny nr 4, o pow. użytkowej 65,10 m² działka nr 251/30 o pow. 0,0089 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym  wielolokalowym.

Nieruchomość bez obciążeń.

Księga wieczysta  -   JG1B/00045143/1.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 02 U/M – Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  w obrębie murów obronnych Starego miasta Strefa A ochrony konserwatorskiej 

Forma zbycia: lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. 1 Maja 15 w Nowogrodźcu  zostanie sprzedany z prawem pierwszeństwa w formie bezprzetargowej  najemcy lokalu wraz z 4425/10000  udziałem w gruncie w działce nr 251/30 o pow. 0,0089 ha.

Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  66.450,00 zł z tego:

-  wartość lokalu mieszkalnego                        64.450,00 zł.

-  wartość  gruntu                                              2.000,00 zł.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena lokalu i gruntu z zastosowaniem 90% bonifikaty    płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia 13.11.2018r.

21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija  23.10.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich