Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Doposażenie miejskiej sieci światłowodowej w urządzenie transmisyjne FORTISWITCH

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

Połączenie sieci światłowodowej Ratusza z dodatkowymi lokalizacjami oraz przyłączenie

do Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej:

,,Doposażenie miejskiej sieci światłowodowej w urządzenie transmisyjne FORTISWITCH”

 1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego, do dnia 5 października 2018. do godz. 14.00 wpłynęły 2 oferty.

 2. Oferty odpowiadają warunkom postawionym przez Zamawiającego w ogłoszeniu, a wysokość najniższej zaproponowanej ceny, oferty spełniającej wymogi formalne, mieści się w kwocie,  jaką Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie. Zgodnie z przyjętym kryterium oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie na ww. zadanie zostanie udzielone firmie:

VEGANET Sp. z o.o.

Ul. Skoczylasa 32

54-071 Wrocław

 Za łączną cenę brutto 4381,26 zł

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

4. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                    (-) Robert Marek Relich