Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 23.10.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r, poz.994 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.121 ze zm. ) i Uchwały nr XLIX/334/18  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  23 lutego  2018r.  

  1. Obręb Wykroty - działka nr 1351/10 o pow. 7,8205 ha, (powstała w wyniku podziału dz.1351/7), położona na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Podstrefie Nowogrodziec, w obrębie Wykroty.
  2. Działka o kształcie nieregularnym, o prostych liniach granic, położona na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w obrębie Wykroty. Teren płaski z nieznacznym spadkiem południowo-wschodnim, suchy, piaszczysty bez ograniczeń  w zakresie inwestowania, częściowo uzbrojony w media.
  3. W sąsiedztwie zakłady produkcyjno-usługowe, tereny pod podobną działalność, grunty rolne i leśne. Usytuowanie i dojazd dogodny: około 1 km od zjazdu autostrady A4  w sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Wrocław z drogą wojewódzką nr  296 Jelenia Góra - Zielona Góra, w sąsiedztwie linii kolejowej Węgliniec - Jelenia Góra. W pobliskiej lokalizacji Główny Punkt  Zasilania (GPZ). Odległość około 17 km od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach i około 38 km od granicy z Czechami w Zawidowie.
  4. Obciążenie nieruchomości: umowa dzierżawy na cele rolne do września 2021r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania.
  5. Przedmiotowa działka wpisana jest w Księdze Wieczystej nr JG1B/00021784/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Bolesławcu.
  6. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod realizację inwestycji  w obszarze oznaczonym  symbolem  SGA 02 P/S,U – teren lokalizacji obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych oraz usługowych. 
  7. Forma zbycia:  nieruchomość  zostanie sprzedana w formie przetargu.Cena nieruchomości wynosi  3.947.721,90 zł brutto (w tym 23% podatku Vat).  
  8.  21 dniowy  termin wywieszenia wykazu,  mija  13.11.2018r.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu   tj. do dnia  04.12.2018r.   

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich