Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - e-Rada - system elektronicznej transmisji wideo oraz głosowania imiennego

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

 

e-Rada - system elektronicznej transmisji wideo oraz głosowania imiennego

 

 1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu, instalację i wdrożenie systemu do głosowania i systemu do transmisji video służącego do przeprowadzania elektronicznego głosowania imiennego, rejestracji oraz transmisji wideo sesji rad jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielenie rocznej licencji na zakupywane oprogramowanie do dnia 19 września 2018. do godz. 14.00 wpłynęły 2 oferty.

 2. Oferta odpowiada warunkom postawionym przez Zamawiającego w ogłoszeniu, a wysokość najniższej zaproponowanej ceny brutto, oferty spełniającej wymogi formalne, mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie.

3. Zgodnie z przyjętym kryterium oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

Data Security Software Solutions Sp. z o.o.

Ul. Strzelecka 20C/2

62-045 Pniewy

 Za łączną cenę brutto 56 913,54 zł

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

4. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich