Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

                                                                                                                                         Nowogrodziec, dnia  07 listopada 2018 r.

WK.6220.3.2018.OS

                                                                                       

                                                                    KSM „Surmin – Kaolin” S.A.

                                                                    ul. Kaolinowa 35

                                                                   59-730 Nowogrodziec

                                         

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

Powodem przekroczenia terminu zakończenia niniejszego postępowania jest konieczność uzyskania  uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia wydanego przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, o którym mowa w art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). 

            Jednocześnie informuję, że postępowanie w tej sprawie zostanie zakończone najpóźniej w terminie  do dnia  15 grudnia 2018 r. z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

Powyższy organ - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem  nr WOOŚ.4221.37.2018.MS.6 z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu – 05 listopada 2018 r.), wystąpił do Burmistrza Nowogrodźca  z prośbą o poinformowanie stron post ww. przedsięwzięcia i wyznaczył nowy termin do dnia 30 listopada 2018 r.

 

                                                                                                                                    Z up. Burmistrza Nowogrodźca

                                                                                                                                    Stanisław Żółtański

                                                                                                                                    Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat

2.Aa

Do wiadomości:

1.poinformowanie stron – wg. art.49 Kpa

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2018
  przez: Bożena Mrozik
 • opublikowano:
  13-11-2018 10:18
  przez: Bożena Mrozik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 224
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×