Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 30 grudnia 2019 r.  o godz. 10:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

XIX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..2019.506-j.t.)

 

*****************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
 2. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze Skateparku;
 3. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Nowogrodziec;
 4. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Nowogrodziec;
 5. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym;
 6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
 7. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 1. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

 

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 8 stycznia 2020 r.  o godz. 9:30

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

XX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

 

*****************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 2. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej;
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i autopoprawkami Burmistrza i ich przegłosowanie;
 6. głosowanie uchwały budżetowej.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 2. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

 

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2018
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  14-11-2018 13:35
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  23-12-2019 16:25
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 2703
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl