Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 15 kwietnia 2019 r.  o godz. 15:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

IX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Omówienie współpracy z Powiatem Bolesławieckim w roku 2019.
 6. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna;
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przyborsk” w obrębie Gierałtów;
 3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty”;
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów;
 5. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2019 roku;
 6. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
 7. w sprawie rozpatrzenia wniosku o utwardzenie drogi i montaż oświetlenia;
 8. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego;
 9. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców o montaż oświetlenia i budowy drogi asfaltowej;
 10. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2018
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  14-11-2018 13:35
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  05-04-2019 09:47
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 939
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×