Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 24 maja 2022 r.  o godz. 11:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022.559 ze zm.)

 

*****************************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi  na uchwałę nr L/321/22 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.
  4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

 

Projekty uchwał

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live