Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 25 września 2019 r.  o godz. 9:30

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

XV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
 7. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w gminie Nowogrodziec i powiecie bolesławieckim.
 8. Informacja dotycząca działalności Spółki „Hydro-Tech” w Nowogrodźcu.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 420/25 o pow. 0,0336 ha, obr. Milików);
 2. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Nowogrodźca;
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu;
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

 

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2018
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  14-11-2018 13:35
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  17-09-2019 13:32
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 1912
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×