Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 18 listopada 2019 r.  o godz. 9:30

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

XVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Godzieszów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku;
 2. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Gościszów o przyznanie w 2020 roku środków z funduszu sołeckiego;
 3. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2019 r.
 2. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

 

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2018
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  14-11-2018 13:35
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  07-11-2019 08:12
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 2060
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×