Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCA

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu  23 lutego 2024 r.  o godz. 15:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie sprzedaży nieruchomości (poł. w obr. Godzieszów w granicach dz. nr 451/1 o pow. 0,0922 ha);
 2. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Nowogrodźca uprawnień do ustalania opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich;
 3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wykrotach;
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego;
 5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

 

(-) Antonina Szelechowicz

Projekty uchwał

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live