Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCA

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 19 kwietnia 2024 r.  o godz. 15:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40 ze zm.)

*****************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenia i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec (niezabudowana dz. nr 65/5 poł. N-c obr. 3);
  2. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec (cz. niezabudowanych dz. nr 428/26 i 428/15 poł. N-c obr. 4);
  3. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 620/14 i 620/16 poł. obr. Czerna);
  4. w sprawie zamiany nieruchomości (obr. Milików);
  5. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu;
  6. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec;
  7. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok.
 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

 

(-) Antonina Szelechowicz

Projekty uchwał

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live