Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2019 - 2021

B U R M I S T R Z   N O W O G R O D Ź C A

 

59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1

tel. 75 7380671, Fax. 75 7316416, e-mail:

www.nowogrodziec.pl   bip.nowogrodziec.pl

                                                                                                                        

Nowogrodziec, dnia 29.10.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na realizacje zadania pn.

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2019 – 2021”

 

  1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne do 30.000 euro na realizacje zadania pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2019 – 2021”

-  do dnia 25 października 2018 r. do godz. 1230 wpłynęła 1 oferta.

  1. Liczba wykonawców niespełniająca warunków udziału w postępowaniu  -  0
  2. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację ww. zadania wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Wykonawca

Cena brutto

 

1.

 

 

Santander Bank PolskaS.A.

00 – 854 Warszawa

ul. Jana Pawła II 17

 

 

        86.756,40 zł

 

     4. W wyniku prowadzonego postępowania zamówienie zostanie udzielone Bankowi:

 

                                               Santander Bank PolskaS.A.

00 – 854 Warszawa

ul. Jana Pawła II 17

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

          Burmistrz

(-) Robert Marek Relich