Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedazy z dnia 27.11.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)

 

Nowogrodziec ul. Lubańska 42D,  lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej  30,78 m², działka nr  402/26 o pow. 790  m2,  poł. Nowogrodziec obr. 4 - zabudowana budynkiem  mieszkalnym wielolokalowym.

Nieruchomość bez obciążeń

Księga wieczysta  -  KW  JG1B/00045327/5

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  27 U,S –  teren usługowo-mieszkaniowy.

Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 12 w budynku nr 42D przy ul. Lubańskiej  w  Nowogrodźcu  zostanie  sprzedany w formie bezprzetargowej,  z prawem pierwszeństwa dla  najemcy lokalu wraz  z 776/10000  udziałem w gruncie w działce nr 402/26 o pow. 790 m2,  położonej. w Nowogrodźcu  obręb 4,  na której usytuowany jest przedmiotowy budynek

Cena  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie    57.960,00 zł w tym:

-  wartość lokalu  mieszkalnego   54.850,00 zł

-  wartość   776/10000 udziału w gruncie   3.110,00 zł.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:  cena lokalu i gruntu płatna  przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90%  bonifikaty w przypadku wpłaty  jednorazowej, a w przypadku rozłożenia na raty z zastosowaniem 60 % bonifikaty.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,  winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  08.01.2019r.

21-dniowy dniowy termin wywieszenia wykazu mija  18.12.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich