Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019".

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

 

Termin konsultacji : 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach.

 

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Uwagi i opinie prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w formie pisemnej do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 lub drogą elektroniczną na adres

 

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

        Burmistrz
              ( - )
Robert Marek Relich

 

Załączniki :
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI GPPiRPA.docx
DOCXProjekt Uchwały GPPiRPA 2019.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  30-11-2018
  przez: Joanna Liczner
 • opublikowano:
  30-11-2018 14:05
  przez: Joanna Liczner
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 243
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×