Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XLVI z dnia 31 stycznia 2014 r.

 

1.

Uchwała nr XLVI/332/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 oraz zasad zwrotu tych wydatków

PDFUchwała nr XLVI_332_14.pdf (95,79KB)

2.

Uchwała nr XLVI/333/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowogrodziec „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014 – 2020

PDFUchwała nr XLVI_333_14.pdf (177,71KB)

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (2,54MB)

Utraciła moc uchwałą nr III/19/18

z dnia 21 grudnia 2018 r.

3.

Uchwała nr XLVI/334/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

PDFUchwała nr XLVI_334_14.pdf (97,56KB) 

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (576,54KB)

Utraciła moc uchwałą nr III/20/18

z dnia 21 grudnia 2018 r.
 

4.

Uchwała nr XLVI/335/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa    w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

PDFUchwała nr XLVI_335_14.pdf (94,04KB)

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (1,92MB)
 

5.

Uchwała nr XLVI/336/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała Nr XLVI_336_14.pdf (72,04KB) 

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (556,73KB)

PDFZałącznik Nr 2.pdf (203,25KB)

6.

Uchwała nr XLVI/337/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2014 rok

PDFUchwała Nr XLVI_337_14.pdf (86,68KB)

PDFtab.1 dochody.pdf (137,03KB)

PDFtab 2 wydatki.pdf (162,28KB)

PDFtab 2a majątkowe.pdf (148,15KB)

PDFzał 1 deficyt-1.pdf (275,67KB)


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2014-02-03