Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 26,10 m²,

w budynku przy ul. Lubańskiej 2 w Nowogrodźcu, wraz z 1317/10000  udziałem w gruncie

w  działce nr 251/44  o pow. 0,0121 ha,  w obrębie 3  Nowogrodźca

 

 1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00036764/4.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu  02 U/M  śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  45.000,00 zł z tego:

wartość lokalu 44.100,00 zł, - wartość udziału w gruncie 900,00 zł.

 1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
 2. Przetarg odbędzie się  dnia  18.01.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń).
 3. Wadium w wysokości  4.500,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 14.01.2019r.
 4. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość,a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 6. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 7. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 95
 8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich