Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”

 O G  Ł O S Z E N I E

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”.

 

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone  w dniu  30 listopada 2018 r.

Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy
i Miasta Nowogrodziec. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

Konsultacje zakończono w dniu  14 grudnia 2018 r.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej -
w wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie ani wnioski.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia
27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania – konsultacje uważa się za ważne.

 

        BURMISTRZ
                 (-)
  Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2018
  przez: Joanna Liczner
 • opublikowano:
  18-12-2018 09:04
  przez: Joanna Liczner
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 324
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×