Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:„Dostawa i montaż 221 foteli audytoryjnych do sali wielofunkcyjnej znajdującej się przy ul. Lubańskiej”

 

                                                                      Nowogrodziec, 18.12.2018r.

ZP.271.21.2018

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:„Dostawa i montaż 221 foteli audytoryjnych do sali wielofunkcyjnej znajdującej się przy ul. Lubańskiej”.

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2018.1986), Gmina Nowogrodziec informuje:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 315 000,00zł

2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

3.

Nr Firma-Oferent Adres oferenta Cena oferty Okres gwarancji jakości Termin wykonania Warunki płatności
1

AGJ KOMFORT

Grzegorz Królikowski

81-572 Gdynia

ul. Szefki 13e/4

270 199,02 zł 60 miesięcy Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony              w SIWZ Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone               w SIWZ

 

 

 

 

BURMISTRZ

Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2018
  przez: Justyna Mrozińska
 • opublikowano:
  18-12-2018 14:33
  przez: Justyna Mrozińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 201
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×