Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 12 ust. 1 przytoczonej ustawy Burmistrz Nowogrodźca ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wynosi:

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019r.

obliczona na dzień 01 stycznia 2019r.

Typ i rodzaj

Podstawowa kwota

dotacji – roczna/zł

Podstawowa kwota

dotacji – miesięczna/zł

Publiczne przedszkole (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

 

8 648,87

 

720,74

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowogrodziec wg SIO na dzień 30 września 2018 roku, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tym przedszkolu,  -  wynosi 298.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

 1. w miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy (zwanym „miesiącem pierwszej aktualizacji”);
 2. w październiku roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2019
  przez: Marta Kołodziejska
 • opublikowano:
  31-01-2019 10:24
  przez: Michał Michałaciuk
 • zmodyfikowano:
  31-01-2019 10:25
  przez: Michał Michałaciuk
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Obslugi Szkół
  odwiedzin: 423
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl