Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA VI z dnia 5 lutego 2019 r.

PDFUchwała.VI.30.19.2019-02-05.pdf
PDFzałącznik do uchwały nr VI_30_19 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”


PDFUchwała.VI.31.19.2019-02-05.pdf
PDFzałącznik do uchwały nr VI_31_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2032”


PDFUchwała.VI.32.19.2019-02-05.pdf
PDFzałącznik do uchwały nr VI_32_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

 

zmiana: uchwała nr XVI/110/19 z dnia 28 października 2019 r.


PDFUchwała.VI.33.19.2019-02-05.pdf
PDFzałącznik do uchwały nr VI_33_19 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Utraciła moc uchwałą nr XXIII/164/20 z dnia 27 maja 2020 r.


PDFUchwała.VI.34.19.2019-02-05.pdf
PDFzałącznik do uchwały nr VI_34_19 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Utraciła moc uchwałą nr VII/40/19 z dnia 27 lutego 2019 r.


PDFUchwała.VI.35.19.2019-02-05.pdf
PDFzałącznik do uchwały nr VI_35_19 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie określenia zakresu rocznego raportu o stanie Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.VI.36.19.2019-02-05.pdf
PDFzałącznik do uchwały nr VI_36_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu


PDFUchwała.VI.37.19.2019-02-05.pdf
PDFzałącznik do uchwały nr VI_37_19 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie zmiany składu osobowego komisji


 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2019
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  07-02-2019 08:50
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  03-06-2020 10:49
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 533
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl