Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI I BEZPIECZEŃSTWA

Michał Michałaciuk
Naczelnik Wydziału Teleinformatyki i Bezpieczeństwa
tel. 75 7380680
m.michalaciuk@nowogrodziec.pl
 

Do zadań Wydziału Teleinformatyki i Bezpieczeństwa należy między innymi:

 1. zapewnienie prawidłowego działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej;
 2. zapewnienie sprawnego  funkcjonowania i pracy Urzędu w zakresie  zabezpieczenia w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 3. Prowadzenie spraw związanych z łącznością urzędu, w tym łącznością za pomocą sieci IT, telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej.
 4. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego.
 5. administrowanie systemami operacyjnymi, użytkowymi oraz infrastrukturą teleinformatyczną;
 6. organizacja zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru i kontroli  nad eksploatacją systemów i infrastruktury teleinformatycznej;
 7. organizacja wsparcia technicznego dla końcowych użytkowników;
 8. prowadzenia  kontroli i nadzoru nad zachowaniem spójności i interoperacyjności systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej wdrażanej i eksploatowanej przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne;
 9. współpraca z jednostkami organizacyjnymi przy wdrażaniu i aktualizowaniu procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i infrastruktury teleinformatycznej;
 10. projektowanie i rozbudowa usług teleinformatycznych;
 11. współpraca z jednostkami organizacyjnymi przy:
  1. wdrażaniu nowych systemów informatycznych,
  2. zakupie urządzeń (doradztwo techniczne)
  3. uruchamianiu usług teleinformatycznych.
 12. Organizacja  zabezpieczenia i archiwizacja danych (tworzenie kopii zapasowych):

1)bazy danych i oprogramowania,

2)profilaktyka i zabezpieczenie antywirusowe,

3)zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

 1. współpraca z jednostkami organizacyjnymi przy tworzeniu, wdrożeniu i utrzymaniu norm i standardów  bezpieczeństwa w obszarze teleinformatyki;
 2. opiniowanie wniosków inwestycyjnych oraz zakupów w zakresie teleinformatyki;
 3. współpracy przy pozyskiwaniu i realizacji przez jednostkę organizacyjną projektów ze środków z funduszy europejskich i krajowych na potrzeby zakupów, rozbudowy infrastruktury i systemów w obszarze teleinformatyki;
 4. doradztwo w zakresie planowanych, scentralizowanych rozwiązań w obszarze teleinformatyki oraz organizacja Zamówień Publicznych w ramach Grupy Zakupowej.
 5. zapewnienie dostępu do usług oraz infrastruktury teleinformatycznej na rzecz jednostek obsługiwanych, w tym dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej;
 6. Realizacja zadań związanych z obsługą informatyczną wyborów, referendów zgodnie z Kodeksem wyborczym oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
 7. Nadzór techniczny nad oficjalną stroną internetową Urzędu oraz Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu
 8. Organizacja spraw związanych z ochroną danych osobowych – współpraca z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych,
 9. opracowywanie analiz, ocen, wniosków, opinii i innych dokumentów w zakresie zleconym przez Burmistrza,
 10. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi gminy, sołectwami, urzędami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w zakresie zleconym przez Burmistrza.
 11. Zadania związane z ustawą  z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.(Dz. U. z 2018 r. poz. 1560)