Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż działki  nr 739/4 o pow. 0,5380 ha,  położonej w obrębie Gierałtów

 

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00015094/3.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze   oznaczonym symbolem 15 Mwr – teren istniejącego rozproszonego zainwestowania wiejskiego.

Działka o kształcie nieregularnym, o prostych liniach granic położona  w pośredniej strefie wsi Gierałtów, przy drodze biegnącej przez wieś, na terenie częściowo uzbrojonym w media, miejscami zarośnięty samosiewką. Dojazd i dostęp do działki bezpośredni z drogi o nawierzchni utwardzonej. Teren płaski z nieznacznym spadkiem północno-zachodnim. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne, grunty budowlane, rolne i przepływająca rzeka Czerna Wielka.                                                                                                                               

 1. Nieruchomość bez obciążeń
 2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  93.000,00 zł (brutto).
 3. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2019. o godz. 9.30 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter sala posiedzeń).
 5. Wadium w wysokości 9.300,00 zł należy wpłacić na konto: 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie do dnia 19.03.2019r.
 6. Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września2004r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1490).
 7. Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 8. Cena nieruchomości uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 9. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Okazanie punktów granicznych    nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej.
 10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w    

W dniach 05.11.2018r. i 18.01.2019r. przeprowadzono odpowiednio  I i II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 19-02-2019
  do 22-03-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  19-02-2019
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  19-02-2019 09:16
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  19-02-2019 09:17
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 367
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl