Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA

 

 podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych  podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2019 rok

Zadanie I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

Zadanie II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych

Zadanie III - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

 

Lp.

Nazwa organizacji

Numer zadania

Przyznana kwota (zł)

 1.  

Klub Sportowy CZERNA

Zadanie I

13 000,00

 1.  

Klub Sportowy Orzeł Gościszów

Zadanie I

33 000,00

 1.  

Klub Sportowy  “GRANIT” Gierałtów

Zadanie I

21 000,00

 1.  

Ludowy Klub Sportowy  “SPARTA”

Zebrzydowa

Zadanie I

28 000,00

 1.  

Klub Sportowy  “PIAST” Wykroty

Zadanie I

40 000,00

 1.  

Miejski Klub Sportowy  “Chrobry Nowogrodziec”

Zadanie I

48 000,00

 1.  

Uczniowski Klub Sportowy Nowogrodziec

Zadanie I

7 500,00

 1.  

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Nowogrodziec

Zadanie II

Zadanie III

7 500,00

24 500,00

 1.  

ZHP Hufiec Bolesławiec

Zadanie III

7 500,00

 

Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie innej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć aktualizację kosztorysu oraz harmonogramu na wzorach zamieszczonych poniżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA
                         (-)
        Robert Marek Relich

 

Nowogrodziec, dnia 4.03.2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2019
  przez: Joanna Liczner
 • opublikowano:
  04-03-2019 13:17
  przez: Joanna Liczner
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 336
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×