Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE

Nowogrodziec, dnia  22 marca  2019 r.

WK.6220.3.2018.OS

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Nowogrodźca, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamia, że w dniu 22 marca 2019 r.na wniosek KSM „Surmin – Kaolin” S.A z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Kaolinowej 35, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: poszerzeniu eksploatacji złoża piaskowców „Maria III-1” oraz budowie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w dawnym wyrobisku eksploatacyjnym „Maria II” w Nowogrodźcu.

 

                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                               Robert Marek Relich