Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2006 rok - PDFZarządzenie BN.pdf (21,18KB),

Informacja z wykonania dochodów oraz realizacji zadań przyjętych do budżetu na 2006 rok (część opisowa) - PDFWYKONANIE.BUDZETU 2006.pdf (149,73KB),

Wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2006 rok - PDFZałcznik Nr 1 dochody.pdf (71,10KB),

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 roku - PDFZałącznik Nr 2 - wydatki.pdf (144,63KB),

Wykonanie za 2006 rok wydatków budżetowych w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - PDFZałącznik nr 2a oswiata.pdf (41,56KB),

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2006 rok - PDFZałącznik Nr 2 b.pdf (31,23KB),

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2006 rok - PDFZałącznik nr 3 -dot.celowe.pdf (45,20KB),

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - PDFZałącznik nr 4-2007.pdf (29,50KB),

Zobowiązania gminy i miasta Nowogrodzie wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – stan na 31.12.2006 rok - PDFZałącznik nr 4-Zobowiązania.pdf (33,98KB),

Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2006 roku - PDFZałącznik Nr 5-wyd.inwest.2006.pdf (55,73KB),

Wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 31.12. 2006 roku - PDFZałącznik nr 6-GFOŚ).pdf (26,51KB),

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 30 czerwca 2006 roku - PDFZałącznik nr 7-Zakłady, srod.spec.GFOŚ.pdf (31,53KB),

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane – stan na 31.12.2006 rok - PDFZałącznik nr 8-rachunki doch. własnych.pdf (25,91KB),

Wykaz podmiotów oraz wysokość przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie zdań do realizacji stowarzyszeniom na 31.12.2006 rok - PDFZarządzenie BN.pdf (21,18KB)
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Johna
Data wytworzenia: 2009-03-06