Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 104

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej

położonej w Nowogrodźcu obręb 3,  działka nr 104 o pow. 0,7369 ha

 

Księga WieczystanrJG1B/00014726/6

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leżyw obszarzeoznaczonym symbolem 25 KS,U  -  teren projektowanych obiektów obsługi komunikacji i funkcji  pokrewnych. Na działce lokalizuje się stację paliwz ewentualnymi obiektami towarzyszącymi (warsztaty, myjnia, punkty obsługi).

Działka niezabudowana na obrzeżach Nowogrodźca w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Lubań-Bolesławiec w odległości 10 km od drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Wrocław. Teren płaski o kształcie trójkąta. Powiązanie z otoczeniem bezkonfliktowe, dostęp komunikacyjny dogodny, dostępna sieć elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Przez część działkiprzebiega podziemna sieć gazowa średniego ciśnienia.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 300.000,00 zł (bez Vat).

Uwaga ! do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu31.05.2019r.o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

Wadium w wysokości 30.000,00 zł należy wpłacić na konto: 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim  wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 27.05.2019r.

Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z podatkiem Vat,płatna jednorazowo przed  zawarciem umowy  notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5pod numerem 75 7380676.

W dniach 12.10.2018r,18.01.2019r  i 22.03.2019r. przeprowadzono odpowiednio I ,II i III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej nieruchomości, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 30-04-2019
  do 31-05-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  30-04-2019
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  30-04-2019 08:18
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  30-04-2019 08:22
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 603
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl