Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 104

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej

położonej w Nowogrodźcu obręb 3,  działka nr 104 o pow. 0,7369 ha

 

Księga WieczystanrJG1B/00014726/6

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leżyw obszarzeoznaczonym symbolem 25 KS,U  -  teren projektowanych obiektów obsługi komunikacji i funkcji  pokrewnych. Na działce lokalizuje się stację paliwz ewentualnymi obiektami towarzyszącymi (warsztaty, myjnia, punkty obsługi).

Działka niezabudowana na obrzeżach Nowogrodźca w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Lubań-Bolesławiec w odległości 10 km od drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Wrocław. Teren płaski o kształcie trójkąta. Powiązanie z otoczeniem bezkonfliktowe, dostęp komunikacyjny dogodny, dostępna sieć elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Przez część działkiprzebiega podziemna sieć gazowa średniego ciśnienia.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 300.000,00 zł (bez Vat).

Uwaga ! do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu31.05.2019r.o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

Wadium w wysokości 30.000,00 zł należy wpłacić na konto: 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim  wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 27.05.2019r.

Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z podatkiem Vat,płatna jednorazowo przed  zawarciem umowy  notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5pod numerem 75 7380676.

W dniach 12.10.2018r,18.01.2019r  i 22.03.2019r. przeprowadzono odpowiednio I ,II i III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej nieruchomości, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich