Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 89,50 m²,

w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Nowogrodźcu, wraz ze 194/1000  udziałem w gruncie

w  działce nr 418/1  o pow. 0,0509 ha,  w obrębie 4  Nowogrodźca

 

 1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00038531/6.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu  04 PU/M  teren produkcyjno-usługowy i mieszkaniowy w budynku przy ul. Szpitalnej 9-9a w Nowogrodźcu –lokal do remontu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  120.000,00 zł z tego:

wartość lokalu114.012,00 zł, - wartość udziału w gruncie 5.988,00 zł.

 1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
 2. Przetarg odbędzie się  dnia  17.06.2019r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń).
 3. Wadium w kwocie  12.000,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 13.06.2019r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 4. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 5. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 6. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 734 96 01.
 7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim   w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 14-05-2019
  do 17-06-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  10-05-2019
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  10-05-2019 10:19
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  10-05-2019 10:19
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 498
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl