Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec”

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 30.05.2019 .r.

 

Informacja

 

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec” numer referencyjny: ZP.271.3.2019.

Działając na podstawie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz.1986 ze zm.) zamawiający zmienia treść załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Przedmiar robót – Milików.

 

            Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 06.06.2019 rok, godzina 9:00.

Termin otwarcia ofert: 06.06.2019 rok, godzina 9:30.

 

BURMISTRZ           

Robert Relich     

 

PDFprzedmiar milików.pdf (865,64KB)
    

 

Ogłoszenie nr 540108403-N-2019 z dnia 31-05-2019 r.
Nowogrodziec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549049-N-2019
Data: 17-05-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowogrodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082158100000, ul. Rynek  1, 59-730  Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 380 660, e-mail u.bober@nowogrodziec.pl, faks 757 316 416.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-03 godzina:09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-06 godzina:09:00