Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA X z dnia 29 maja 2019 r.

PDFUchwała.X.53.19.2019-05-29.pdf (590,21KB)

PDFZałącznik do uchwały nr X_53_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,62KB)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów


PDFUchwała.X.54.19.2019-05-29.pdf (436,95KB)

PDFZałącznik do uchwały nr X_54_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,70KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 557 w obrębie Nowogrodziec 1


PDFUchwała.X.55.19.2019-05-29.pdf (3,17MB)

PDFZałącznik do uchwały nr X_55_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,75KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca


PDFUchwała.X.56.19.2019-05-29.pdf (1,76MB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr X_56_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (160,03KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr X_56_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,75KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików


PDFUchwała.X.57.19.2019-05-29.pdf (551,21KB)

PDFZałącznik do uchwały nr X_57_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,71KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania w obrębie Nowogrodziec 3, w rejonie ulicy Nowogrodzkiej


PDFUchwała.X.58.19.2019-05-29.pdf (100,61KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_58_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,56KB)
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.X.59.19.2019-05-29.pdf (100,48KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_59_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,59KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy


PDFUchwała.X.60.19.2019-05-29.pdf (100,96KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_60_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,58KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu


PDFUchwała.X.61.19.2019-05-29.pdf (245,23KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_61_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,67KB)
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

Zmiana: uchwała nr XLIV/288/21 z dnia 30 listopada 2021 r.


PDFUchwała.X.62.19.2019-05-29.pdf (105,71KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_62_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,69KB)

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec

utraciła moc uchwałą nr XII/81/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.


PDFUchwała.X.63.19.2019-05-29.pdf (126,37KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_63_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,66KB)
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogrodziec

utraciła moc uchwałą nr XII/82/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.


PDFUchwała.X.64.19.2019-05-29.pdf (133,47KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_64_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,76KB)
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec na lata 2019 – 2023

Zmiana: Uchwała nr XXXV/241/21 z dnia 25 marca 2021 r.


PDFUchwała.X.65.19.2019-05-29.pdf (544,31KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_65_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,66KB)
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

zmiana: uchwała nr XIII/90/19 z dnia 22 lipca 2019 r.

Utraciła moc uchwałą nr LV/345/22 z dnia 8 lipca 2022 r.


PDFUchwała.X.66.19.2019-05-29.pdf (545,23KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr X_66_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,66KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr X_66_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,09KB)

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Zmiana: uchwała nr XXI/148/20 z dnia 9 marca 2020 r.

Utraciła moc Uchwałą nr XXXI/216/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.


PDFUchwała.X.67.19.2019-05-29.pdf (337,09KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_67_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,51KB)

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


PDFUchwała.X.68.19.2019-05-29.pdf (188,91KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_68_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,10KB)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.X.69.19.2019-05-29.pdf (102,78KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_69_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,84KB)
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy i Miasta Nowogrodziec

utraciła moc uchwałą nr XI/79/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.


PDFUchwała.X.70.19.2019-05-29.pdf (4,41MB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_70_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,95KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2018 rok


PDFUchwała Nr X_71_19.pdf (369,39KB)
PDFTabela nr 1 do uchwały nr X_71_19.pdf (75,62KB)
PDFTabela nr 2 do uchwały nr X_71_19.pdf (125,14KB)
PDFTabela nr 2a do uchwały nr X_71_19.pdf (122,83KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr X_71_19.pdf (339,97KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr X_71_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,43KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr X_71_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,63KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok


PDFUchwała Nr X_72_19.pdf (354,25KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr X_72_19.pdf (3,40MB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr X_72_19.pdf (308,80KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr X_72_19.pdf (169,57KB)
PDFZałącznik do uchwały nr X_72_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,36KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec