Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na dzierżawę  części  działki nr 427 o pow. 0,82 ha, położonej w obrębie Nowa Wieś

 

 1.  Księga Wieczysta nr JG1B/00015075/4.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 11 RZ,RL- tereny trwałych użytków zielonych terasy zalewowej rzeki Kwisy.     
 3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat na cele rolne.
 4. Nieruchomość bez obciążeń.
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu  wynosi  145,00 zł.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu  28.06.2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu.                                                                                                                                                                       Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  27.06.2019r.
 7. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.
 8. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy III racie podatku rolnego, licząc od roku zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Ustalony czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 06-06-2019
  do 28-06-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  04-06-2019
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  04-06-2019 10:39
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  04-06-2019 10:40
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 240
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl