Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na dzierżawę  części  działki nr 427 o pow. 0,82 ha, położonej w obrębie Nowa Wieś

 

  1.  Księga Wieczysta nr JG1B/00015075/4.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 11 RZ,RL- tereny trwałych użytków zielonych terasy zalewowej rzeki Kwisy.     
  3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat na cele rolne.
  4. Nieruchomość bez obciążeń.
  5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu  wynosi  145,00 zł.
  6. Przetarg odbędzie się w dniu  28.06.2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu.                                                                                                                                                                       Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  27.06.2019r.
  7. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.
  8. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy III racie podatku rolnego, licząc od roku zawarcia umowy dzierżawy.
  9. Ustalony czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich